Tenders

Oct 3, 2016  Kanalizace Kněževes - II. a III. etapa

Company: Městys Kněževes
Country: cz Czech Republic More...

Oct 3, 2016  Projektové dokumentace pro energetiku II

Company: ČEZ Distribuce, a. s.
Country: cz Czech Republic More...

Oct 3, 2016  Dodávky elektrické energie na roky 2018 -2020

Company: Letiště Praha, a. s.
Country: cz Czech Republic More...

Oct 3, 2016  Rekonstrukce střechy objektu domova včetně půdní vestavby

Company: Domov pro seniory v Hranicích
Country: cz Czech Republic More...

Oct 3, 2016  Dodávka licencí a implementace produktu na automatické vyhodnocování bezpečnosti webových aplikací

Company: ČR - Česká správa sociálního zabezpečení
Country: cz Czech Republic More...

Oct 3, 2016  Polní cesta HPC1 Chlístovice

Company: Česká republika-Státní pozemkový úřad
Country: cz Czech Republic More...

Oct 3, 2016  “DEŠŤOVÁ KANALIZACE NA UL. LÁZEŇSKÉ V KARVINÉ - DARKOVĚ”

Company: Statutární město Karviná
Country: cz Czech Republic More...

Oct 3, 2016  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Červená Voda a k.ú. Stará Červená Voda

Company: Česká republika - Státní pozemkový úřad
Country: cz Czech Republic More...

Oct 3, 2016  Úspory energie v sanatoriu Zábřeh – stavební práce

Company: VERMONT, s.r.o.
Country: cz Czech Republic More...

Oct 3, 2016  Suchá nádrž Jelení, OHO

Company: Povodí Odry, státní podnik
Country: cz Czech Republic More...

Oct 3, 2016  Propagační předměty

Company: ČEZ, a. s.
Country: cz Czech Republic More...

Oct 3, 2016  Malovická, Praha 4, č.akce 967

Company: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
Country: cz Czech Republic More...

Oct 3, 2016  Energetické úspory AGOS BIO – instalace OZE

Company: AGOS BIO a.s.
Country: cz Czech Republic More...